Wat is Open-ICT?

Open-ICT is een 4 jarige opleiding, die deel uitmaakt van de voltijdsopleiding van HBO-ICT van de Hogeschool Utrecht. In 2020 zijn we van gestart met deze opleiding die gekenmerkt wordt door agile projectgetuurd onderwijs. Studenten werken daardoor altijd aan echte projecten van onze opdrachtgevers. Agile staat voor kort cyclisch. Iedere twee weken bedenkt het team wat er wordt gemaakt en iedere student in het team bekijkt wat hij of zij daarvoor moet leren. Gedurende de twee weken wisselen maken en leren elkaar af en aan het einde van ieder twee weken wordt het werk opgeleverd en krijg je feedback op je werk en je leervermogen. Door deze vorm van onderwijs leer je iedere twee weken nieuwe algemene en ICT vaardigheden en lever je iedere twee weken echte producten op. Met deze werkwijze sluiten we 100% aan op hoe ook in een bedrijf later wordt gewerkt en geleerd.

Voor wie geschikt?

Voor studenten, die zelf willen bepalen wat zij willen leren en welke rol ze willen innemen in een project, is Open-ICT heel geschikt. Studenten bepalen zelf hun leerroute en hoe ze willen leren. Hierbij zoeken ze ook zelf naar de content om te leren en gebruiken daarbij platformen zoals de Code-academy, Pluralsight, LinkedIN learning en veel video tutorials. Deze leervorm past bij studenten die behoorlijk zelfstandig zijn en voldoende zelfdiscipline hebben om dagelijks aan de gang te gaan. Hierdoor geldt: “the sky is the limit” en kunnen ze veel meer leren en realiseren dan in een traditionele opleiding mogelijk is. Ook ontwikkelen ze veel beter de softskills en vaardigheden die nodig zijn om nu als ICT professional succesvol te zijn in werk en leven.

Onze visie

Leren door te doen. 10.000 vlieguren maken, maar dan wel veel en vaak feedback te krijgen van experts. De student is hierbij in de lead en kiest zelf de beroepsrol die hij of zij wil vervullen. Hierbij mag de student zich specialiseren in een bepaalde beroepsrol, maar ook ieder half jaar wisselen daarin. De volgende beroepsrollen worden veel gekozen:

  • Business analist/Product owner
  • Front-end developer
  • Back-end developer
  • AI engineer
  • Data scientist
  • Cloud engineer
  • Security specialist

Deze ICT rollen zijn allemaal nodig in een team om een goed ICT product te kunnen ontwikkelen. Veel van deze rollen zijn behoorlijk nieuw (AI, Cloud, etc) en gedurende de opleiding kan het voorkomen dat er nieuwe interessante rollen bijkomen die verder ontwikkeld kunnen worden.