Over de jaren

Jaar 1 - Open Propedeuse

Hhet eerste half jaar is verdeeld in twee kortere projecten. Eerst ga je zelfstandig een eigen portfolio website maken die je de komende 4 jaar gebruikt om alle mooie producten die je gaat maken op te showen. Dit wordt je visitekaartje voor het werven van latere opdrachtgevers en wellicht je eerste werkgever. Je gaat dus een complete webapplicatie maken en beschikbaar stellen.  Daarbij voer je alle benodigde activiteiten uit, waardoor jij ontdekt wat je het leukste vindt in het ICT vak. Wil je het liefst programmeren, het team leiden, data algoritmes bedenken of met de klant praten? Na die eerste 10 weken kies jij een rol in een ontwikkelteam en mag je deze rol uitproberen tijdens het bouwen van een applicatie voor een kapper.

 

Jaar 2 - Open projecten

Ieder half jaar (semester) ga je in een software ontwikkelteam aan de slag bij echte opdrachtgevers. Je werkt in een team van 4 tot 6 studenten drie dagen per week voor een opdrachtgever.  De twee andere dagen worden ingezet voor zelfstudie, kennisdelingen in je leerteam en coaching gesprekken met je mentor. Je kiest ieder half jaar weer een rol (Business analist, front-end developer, back-end developer, AI engineer, embedded engineer of cloud specialist) om je verder in deze rol te bekwamen.

Met diverse bedrijven in en om Utrecht hebben we afspraken die goed snappen wat ons onderwijs inhoudt en die jullie op een optimale manier uitdagen om een waardevol project uit te voeren.

Jaar 3 - Open innovatie

Vanaf het derde jaar mag je zelf je opdrachtgever werven. Je hoeft dan niet meer te kiezen uit opdrachtgevers van ons. Eerst kies je een onderwerp waarin je wilt verdiepen. Hierbij kun je denken aan een innovatie project op het terrein van Machine Learning, Big Data, Internet of Things, Autonome Robotica, Blockchain of Quantum Computing. Hiermee kun je jouw kennis en vaardigheden verdiepen en verbreden. Je stelt zelf een team van specialisten samen (Product Owner, Scrummaster, Front-end Developer, Back-end Developer, AI Engineer of Cloud specialist) waarmee je dit onderwerp wilt uitdiepen. Vervolgens werf je een opdrachtgever waarmee je met dit onderwerp aan de slag kunt. Beide semesters mag je een Open Innovatie project doen. Je kunt er ook voor kiezen om één semester stage te lopen, dan mag je een keer individueel aan de slag bij een zelf te kiezen opdrachtgever. 

Jaar 4 - Open keuze

Vrije profilering 
Het eerst half jaar betreft een vrije profilering. Je mag dan zelf een studie (vaak minor genoemd) kiezen op een Hogeschool (of Universiteit) in Nederland. Ook mag je nog een keer Open Innovatie doen uit jaar 3. 

Afstuderen 
Het laatste half jaar van je studie werk je, alleen of met een medestudent, aan een innovatieve ICT-oplossing voor een organisatieprobleem. Ook kan je afstuderen op je eigen ICT-bedrijf. Met je afstudeerproject toon je aan dat je zelfstandig een zinvolle ICT-oplossing kunt realiseren, op basis van gedegen onderzoek en weet je de belangrijkste belanghebbenden te overtuigen van jouw oplossing.

Eigen bedrijf starten

Regelmatig zien we ook studenten een eigen start-up idee uitwerken. Omdat je open innovatie 3 keer achter elkaar kan doen kan zo je eigen bedrijf werkelijkheid worden. Je mag namelijk ook afstuderen op het eigen bedrijf. Concreet betekent dit dat je vanaf het derde jaar, twee jaar lang aan je eigen bedrijf kan gaan bouwen. De eersten zijn je reeds voorgegaan, zie Open Innovatie (jaar 3 en 4)

Jaar 1 in detail

Eerste half jaar

De eerste 10 weken ga je een portfolio website bouwen voor jezelf. Deze website ga je de komende 4 jaar gebruiken om alle mooie producten die je maakt op te ‘showen’. Hierbij loop je tegen alle facetten van het ICT vak. Ontwerpen van je website, het programmeren ervan en het beschikbaar stellen in de cloud. Samen met 4 andere studenten werk je in een groep samen en moet je elkaar helpen, zodat je allemaal de eindstreep haalt.

De tweede 10 weken kies je een rol die je in een ontwikkelteam graag wilt vervullen en gaan jullie voor een kapper een applicatie (online reserveren of stoplicht beschikbaarheid) bouwen. Iedere student maakt dan een deel van het product en door goed te plannen en samen te werken voegen jullie dit samen tot een mooi eindproduct. Hierdoor leer je de eerste vaardigheden om goed in een gemengd team samen te werken.

Tijdens de uitvoering krijg je te maken met alle relevante onderdelen van een software ontwikkelproject, zoals:

 • Analyse van het vraagstuk
 • Vaststellen van de eisen en wensen
 • Ontwerpen van het software product
 • Bouwen en testen van het software product
 • Beschikbaar stellen van het product

Je leert niet alleen de ICT vaardigheden, maar ook essentiële vaardigheden voor je toekomst, zoals:

 • Samenwerken
 • Communiceren (Presteren, Interviewen, Rapporteren)
 • Creatief- en kritisch denken
 • Plannen en organiseren

Tweede half jaar

Na het eerste half jaar stel jij vast welke rol (specialisatie) jij het leukst vindt en waarin je verder wilt ontwikkelen. Veelal zien we daarbij de volgende rollen:

 • Product Owner
  Stelt met de klant de eisen en wensen vast
 • Scrummaster
  Leidt het ontwikkelteam
 • Front-end Developer
  Ontwerpt en realiseert de schermen
 • Back-end Developer
  Ontwerpt en realiseert de database en integraties
 • AI Engineer
  Ontwerpt en realiseert slimme data algoritmes
 • Cloud Specialist
  Ontwerpt en realiseert de infrastructurele oplossing

Je kan dit half jaar kiezen uit verschillende opdrachten. Zo kun je onder andere kiezen voor een mobiele app ontwikkeling of wellicht een meer data gedreven applicatie waar slimme algoritmen nodig zijn. Je kiest dus een rol en een mooi project. Samen met andere specialisten zit je in het ontwikkelteam dat de opdracht gaat uitvoeren. Jij specialiseert je verder in je rol en werkt samen met de anderen om een compleet eindproduct te maken.

Ook de volgende jaren mag je steeds dezelfde rol kiezen, waardoor je een echte specialist wordt. Ook mag je wisselen in rollen, waardoor je in meerdere facetten van het ICT vak wordt opgeleid. Wanneer je vaak in dezelfde rol werkt krijg je die rol, als specialisatie, op je einddiploma vermeld.