Open Projecten jaar 2

Wat we zoeken

We zoeken opdrachtgevers die onze ontwikkelteams van 4 tot 5 studenten kunnen hosten in de eigen organisatie. Concreet betekent dit dat de teams een eigen werkplek hebben voor 3 dagen in de week, gedurende een half jaar. Projecten kunnen wel langer lopen dan een half jaar, waarbij een deel van de studenten op het project blijft werken. Hierdoor kunnen we ook langlopende projecten faciliteren.

Type projecten

Het is de bedoeling dat jullie zelf bedenken (eventueel in samenspraak met de studenten) wat voor software product de studenten gaan maken. Studenten kunnen goed ingezet worden voor het maken van proof-of-concepts (applicaties en apps), verbeteren en uitbreiden van bestaande applicaties en het uittesten van nieuwe technologieën.

Agile werkwijze 

De studenten werken volgens de scrum methodiek en zijn gewend om volgens de standaard scrum methode te werken. Wij zoeken daarom vooral opdrachtgevers en projecten die aansluiten bij de agile werkwijze.

Jullie rol

Jullie rol bestaat vooral uit productowner en coach van de studenten. Zo is het belangrijk om als opdrachtgever en productowner de demo bij te wonen en feedback te geven op de opgeleverde user-stories. Ook verwachten we dat jullie richting geven aan de agile planning en te helpen prioriteren van user stories voor de volgende sprint. Als laatste is het aan te bevelen eens in de twee weken de studenten individueel 10 minuten spreken. Concreet komt de inzet neer op:

 • Helpen met opzetten van de sprint-planning (2 uur per 2 weken sprint)
 • Feedback geven tijdens de sprint review(1 uur per 2 weken)
 • Individuele gesprekken van 10 minuten per student per 2 weken

Totaal komt dit neer op 4 uur per 2 weken en dus 2 uur per week. Uiteraard is dit een minimum aantal uren. Uiteindelijk geldt hoe meer uur je besteedt aan begeleiding hoe waardevoller de relatie en ook de opbrengst.

Aanmelden van projecten

Zijn er mogelijkheden voor projecten dan kan dat altijd kenbaar worden gemaakt aan de coördinator van jaar 2 (gert.vanhardeveld@hu.nl) of op onze projecten aanmeldsite.

Wat we bieden

Het eerste jaar hebben we besteed aan het creëren van een professionele houding bij onze studenten, toepassen van agile vaardigheden en inhoudelijke vaardigheden behorende bij de rol die ze hebben gekozen. 

Professionele Houding

Allereerst hebben we veel tijd en energie gestoken in het ‘opvoeden’ van een professionele houding. Onze studenten hebben geleerd op tijd uit bed te komen, hun werkzaamheden te plannen en de uren die ze besteden netjes bij te houden. Ze zijn gewend om een check-in te doen aan het begin van de dag en een check-out aan het einde. Veel aandacht is uitgegaan naar de volgende algemene vaardigheden:

 • Samenwerken
 • Boodschap overbrengen
 • Plannen
 • Aanpassen
 • Pro-actief handelen en
 • Reflecteren

Agile vaardigheden

De studenten zijn gewend in sprint van 2 weken te plannen wat ze gaan maken en wat ze daarvoor moeten leren. Ze hebben geleerd dit volledig in scrum aan te pakken en beheersen onder andere de volgende vaardigheden:

 • User story mapping
 • Agile plannen en werken
 • Reviewen van elkaars werk
 • Demo geven
 • Retrospective houden

Inhoudelijke vaardigheden

Afhankelijk van de rol die ze hebben gekozen hebben ze de basisvaardigheden van die rol onder de knie gekregen. Zo beheerst een front-end developer de basis van HTML, CSS, Javascript, Git en soms ook frameworks zoals Angular, React of Vue. De studenten zijn getraind om zelfredzaam te zijn en zelf nieuwe inhoudelijke vaardigheden te verwerven door de juiste content op internet te zoeken en te gebruiken. Afhankelijk van de eigen leerstijl maken ze daarbij gebruik van video tutorials, online learning platformen (code-academy, linkedin learning, Udamy, etc), boeken en experts. Bij alle producten die ze maken zijn ze getraind om de volgende vaardigheden te laten zien:

 • Juiste kennis toepassen
 • Kwalitatief product maken (door vaststellen van eigen richtlijnen en kwaliteitscriteria)
 • Creatief werken (meerdere oplossingen bedenken)
 • Kritisch oordelen (juiste oplossing kunnen beargumenteren)