Open Innovatie jaar 3 en 4

Werkwijze

Open Innovatie is een halfjaarlijks programma dat studenten meerdere malen achter elkaar kunnen volgen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid langlopende projecten voor opdrachtgevers uit te voeren. Hierdoor is de looptijd niet beperkt tot een half jaar. Ook kan er in wisselende samenstelling van teams worden gewerkt, waardoor steeds de juiste expertise kan worden ingezet. Studenten kunnen zo zelfs vanaf jaar 3 volledig aan een start-up gaan werken. Studenten zijn zelf verantwoordelijk om een geschikt onderwerp te kiezen, om een team te formeren en om op zoek te gaan naar een passende opdrachtgever. Wel bieden we studenten een lijst van mogelijke opdrachtgevers aan.

Omdat studenten 100% van de tijd aan het project mogen werken en zelf keuzes maken voor het onderwerp en het team wordt er erg hard gewerkt en zijn de resultaten vaak erg hoog.

Aanmelden projecten

Zijn er mogelijkheden voor projecten dan kan dat altijd kenbaar worden gemaakt aan de coördinator van jaar 3 (jeroen.weber@hu.nl) of op onze projecten aanmeldsite.

Innovatieve technologien

De studenten werken in gemengde teams en werken vooral aan innovatieve opdrachten. De afgelopen jaren is er gewerkt met onder andere de volgende technologien:

  • Blockchain
  • Machine Learning
  • Quantum Computing
  • Gaming
  • Mobile Apps
  • VR/AR

Veelal werken studenten aan proof-of-concepts, prototypes en apps die productie klaar zijn. Zie verder projecten voor projecten die recent door teams zijn uitgevoerd.

Multidisciplinair team

Een team bestaat uit 3 tot 6 studenten, afhankelijk wat nodig is om het project uit te voeren. Dit zijn altijd gemengde teams met onder andere software ontwikkelaars, AI specialisten, cloud specialisten, ontwerpers, business analisten en product-owners.