Yes, we hebben de onderwijsinnovatie prijs 2020

Docenten van Open-ICT poseren met de prijs en bloemen

De bachelor Open ICT heeft een grote innovatie in ons onderwijs opgeleverd. Het levert een antwoord op het probleem van snel verouderende kennis en hoge studentenuitval. Het open curriculum zet het onderwijs op zijn kop, studenten bepalen hun ontwikkelingsvraag, gaan met begeleiders aan de slag met software ontwikkeltrajecten voor externe opdrachtgevers. Geen ontwikkelingsuren, geen materiaal, geen boeken, geen tentamens, wel assessments. Het innovatieve zit vooral in het feit dat in een open leeromgeving de docenten groep Just in Time het leren faciliteren. Er lijkt geen standaardaanbod. De opleiding is lean (wendbaar)opgezet, zoals dat past bij het beroep waarvoor wordt opgeleid. En: de studenten zijn enthousiast.

Dit is waar het onderwijs naartoe gaat, als kennis steeds vluchtiger wordt en je mee moet kunnen bewegen bij veranderingen in het werkveld. Open ICT durft bestaande structuren van onderwijs los te laten en te experimenteren met nieuwe ingrediënten van leren. Het is een voorbeeld voor anderen dat je groot mag dromen. Natuurlijk past deze aanpak niet 1-op-1 bij elke opleiding, maar de jury is onder de indruk van de durf om van de gebaande paden af te wijken. Om zo’n grote omslag mogelijk te maken is het team klein, is het management betrokken en wordt goed samengewerkt met het werkveld. Men doet veel aan kennisdeling binnen (en buiten) de HU. We hopen dat het team ons binnen de HU verder helpt om te zoeken naar een goede manier op te leiden voor een werkveld dat steeds verandert en de ontwikkeling van studenten stimuleert.